تعرفه و قیمت ها

اشتراک 24 ماهه کلود ماینینگ

اشتراک تا 2 سال ماینینگ با

ظرفیت استخراج دلخواه

 • هر Th/s 199 تومان
 • الگوریتم SHA256
 • هزینه نگهداری 0.07$/Th/s در روز
 • بدون هزینه جانبی
 • تخمین سود ماهیانه 9%
 • آپدیت روزانه موجودی
 • برای تخمین درآمد کلیک کنید

تا 2 سال اشتراک 266 Th/s

50میلیون تومان

 • 8% قدرت استخراج بیشتر
 • اجاره ماینر بیت کوین
 • هزینه نگهداری 0.05$/Th/s در روز
 • تخمین سود ماهیانه 12%
 • بروزرسانی روزانه موجودی
 • برای تخمین درآمد کلیک کنید

تا 2 سال اشتراک 126 Th/s

24میلیون تومان

 • 4% قدرت استخراج بیشتر
 • اجاره ماینر بیت کوین
 • هزینه نگهداری 0.05$/Th/s در روز
 • تخمین سود ماهیانه 12%
 • بروزرسانی روزانه موجودی
 • برای تخمین درآمد کلیک کنید

تا 2 سال اشتراک 32 Th/s

6میلیون تومان

 • 2% قدرت استخراج بیشتر
 • اجاره ماینر بیت کوین
 • هزینه نگهداری 0.05$/Th/s در روز
 • تخمین سود ماهیانه 12%
 • آپدیت روزانه موجودی
 • برای تخمین درآمد کلیک کنید